Limit Urządzeń Dla Studenta

Każdy student ma prawo zarejestrować maksymalnie 3 urządzenia sieciowe.