FAQ.LimitUrządzeńDlaStudenta History

Hide minor edits - Show changes to output

Added lines 1-4:
[++Limit Urządzeń Dla Studenta++]


Każdy student ma prawo zarejestrować maksymalnie 3 urządzenia sieciowe.