Info.StronaGłówna History

Hide minor edits - Show changes to output

Added line 4:
Added lines 19-22:

[+do Laboratorium+]

*[[Usługi/Oprogramowanie do laboratorium]]
Added lines 24-26:
*[[FAQ/Limit urządzeń dla studenta]]
*[[FAQ/Aktywność konta na Pościgomacie]]
Added line 17:
*[[Usługi/Pościgomat]]
Changed lines 8-9 from:
**[[Usługi/Poczta/Konfiguracja]]
**[[Usługi/Poczta/Webmail]]
to:
**[[Usługi/Poczta#Konfiguracja|Konfiguracja]]
**[[Usługi/Poczta#Webmail|Webmail]]
Added lines 8-9:
**[[Usługi/Poczta/Konfiguracja]]
**[[Usługi/Poczta/Webmail]]
Deleted line 19:
*[[FAQ/Jak uzyskać dostęp do MSDN]]
Deleted lines 0-7:
[++ FAQ ++]

*[[FAQ/Nowe urządzenie w sieci]]
*[[FAQ/Jak sprawdzić adres MAC komputera]]
*[[FAQ/Jak uzyskać dostęp do MSDN]]
*[[FAQ/Jak zmienić hasło]]
Changed lines 2-4 from:
*[[Usługi/Serwer]]
to:
[+dla Pracowników+]
*[[Usługi/Serwer| Serwer shell
]]
Added line 8:
*[[Usługi/MSDN|MSDN / Dreamspark]]
Added lines 10-22:

[+dla Studentów+]

*[[Usługi/MSDN|MSDN / Dreamspark]]
*[[Usługi/WiFi]]

[++ FAQ ++]

*[[FAQ/Nowe urządzenie w sieci]]
*[[FAQ/Jak sprawdzić adres MAC komputera]]
*[[FAQ/Jak uzyskać dostęp do MSDN]]
*[[FAQ/Jak zmienić hasło]]
Deleted lines 6-8:
*[[FAQ/Jak automatycznie przekierować pocztę na inny adres]]
Changed lines 6-11 from:
to:
*[[FAQ/Jak zmienić hasło]]
*[[FAQ/Jak automatycznie przekierować pocztę na inny adres]]


Changed line 13 from:
to:
*[[Usługi/Serwer]]
Added line 5:
*[[FAQ/Jak uzyskać dostęp do MSDN]]
Added line 4:
*[[FAQ/Jak sprawdzić adres MAC komputera]]
Changed lines 1-8 from:
Witamy na naszej nowej stronie!

[[Tutaj
]] będzie coś więcej

blabla

[[FAQ Nowe urządzenie w sieci]]
[[Usługi VPN]]
to:
[++ FAQ ++]

*[[FAQ/Nowe urządzenie w sieci
]]

[++ Usługi ++]

*
[[Usługi/VPN]]
*[[Usługi/Strony WWW]]
*[[Usługi/Poczta]]
*[[Usługi/WiFi]]

[++ Inne ++]
*[[Kontakt
]]
Changed lines 5-8 from:
blabla
to:
blabla

[[FAQ Nowe urządzenie w sieci]]
[[Usługi VPN]]