MSDN / DreamSpark

Wszyscy studenci oraz pracownicy naukowi Wydziału Mechatroniki otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft.

W tym celu należy zalogować się korzystając z serwisu: http://software.mchtr.pw.edu.pl

W przypadku studentów

Wymagane jest podanie numeru indeksu oraz numeru legitymacji. Aby poprawnie przejść weryfikację wymagane jest aktywne konto na Pościgomacie.

Ignorowane będą prośby o przedłużenie ważności konta.

Proszę nie wysyłać e-maili z prośbą o założenie konta.

W przypadku pracowników

Wymagane jest podanie loginu (nie aliasu!) i hasła do służbowej skrzynki e-mailowej. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie przekieruje do serwisu firmy Microsoft.