Usługi.MSDN History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed lines 17-20 from:
Wymagane jest podanie loginu (nie aliasu!) i hasła do służbowej skrzynki e-mailowej. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie przekieruje do serwisu firmy Microsoft.


Dotychczasowy system jest dostępny pod adresem:[[http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=45d2fc74-b28b-e011-969d-0030487d8897|DreamSpark]]
to:
Wymagane jest podanie loginu (nie aliasu!) i hasła do służbowej skrzynki e-mailowej. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie przekieruje do serwisu firmy Microsoft.
Added lines 12-13:

'''Proszę nie wysyłać e-maili z prośbą o założenie konta.'''
Changed lines 3-13 from:
System jest dostępny pod adresem:[[http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=45d2fc74-b28b-e011-969d-0030487d8897|DreamSpark]]

[++ Studenci ++]

Konta zostaną założone / przedłużone o pół roku do końca 30.10.2013

[++ Pracownicy ++]

Login: [pełen adres e-mail w domenie @mchtr
.pw.edu.pl]

Hasło: [zostanie / zostało wysłane na powyższy adres
]
to:
Wszyscy studenci oraz pracownicy naukowi Wydziału Mechatroniki otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft.

W tym celu należy zalogować się korzystając z serwisu: http:
//software.mchtr.pw.edu.pl

[++W przypadku studentów++]

Wymagane jest podanie numeru indeksu oraz numeru legitymacji. Aby poprawnie przejść weryfikację wymagane jest aktywne konto na [[Pościgomat|Pościgomacie]].

'''Ignorowane będą prośby o przedłużenie ważności konta.'''

[++ W przypadku pracowników ++]

Wymagane jest podanie loginu (nie aliasu!) i hasła do służbowej skrzynki e-mailowej. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie przekieruje do serwisu firmy Microsoft.


Dotychczasowy system jest dostępny pod adresem:[[http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=45d2fc74-b28b-e011-969d-0030487d8897|DreamSpark]
]
October 09, 2013, at 11:45 AM EST by rg - Komunikat o przedłużaniu kont
Changed lines 7-15 from:
W przypadku chęci przedłużenia / odzyskania dostępu do MSDN należy:

# napisać e-maila na adres: [[mailto:admin@mchtr
.pw.edu.pl|admin@mchtr.pw.edu.pl]] podając dane:
## imię i nazwisko
## numer indeksu
## adres e-mail na jaki ma zostać wysłane nowe hasło (preferowany gmail.com)
# po poprawnej weryfikacji statusu studenta, dostaniesz na w/w adres e-mail dane dostępowe do systemu.

Konto zostanie przedłużone o pół roku.
to:
Konta zostaną założone / przedłużone o pół roku do końca 30.10.2013
Changed lines 13-20 from:
# po poprawnej weryfikacji statusu studenta, odpowiedzi uzyskasz login do systemu. Może to być:
## [numer indeksu]@stud.pw.edu.pl
## [numer indeksu]@stud.mchtr.pw.edu.pl
## [inicjały][numer indeksu]@stud.mchtr.pw.edu.pl
# wejść na stronę: [[http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=45d2fc74-b28b-e011-969d-0030487d8897|DreamSpark]].
# w prawym górnym rogu kliknąć "Sign In", a następnie "Forgot your password?".
# jako "Username" wpisać login, który podał administrator
# wskazówki zostaną wysłane pod adres e-mail z pierwszej wiadomości
.
to:
# po poprawnej weryfikacji statusu studenta, dostaniesz na w/w adres e-mail dane dostępowe do systemu.
Changed lines 7-21 from:
[+ W przypadku nowych kont (założonych po 2010): +]

Login: [numer indeksu]@stud.pw.edu.pl

Hasło
: zostało wysłane na powyższy adres e-mail

[+ Jeżeli konto wygasło... +]

W takim wypadku należy napisać e-maila z adresu [numer indeksu]@stud.pw.edu.pl lub przyjść osobiście do pok. 231 wcześniej wysyłając e-mail na adres admin@mchtr.pw.edu.pl z danymi:

*imię i nazwisko
*numer indeksu

w celu przeprowadzenia weryfikacji.
Konto zostanie przedłużone o pół roku.
to:
W przypadku chęci przedłużenia / odzyskania dostępu do MSDN należy:

# napisać e-maila
na adres: [[mailto:admin@mchtr.pw.edu.pl|admin@mchtr.pw.edu.pl]] podając dane:
## imię i nazwisko
## numer indeksu
## adres e-mail na jaki ma zostać wysłane nowe hasło (preferowany gmail.com)
# po poprawnej weryfikacji statusu studenta, odpowiedzi uzyskasz login do systemu. Może to być:
## [numer indeksu]@stud.pw.edu.pl
## [numer indeksu]@stud.mchtr.pw.edu.pl
## [inicjały][numer indeksu]@stud.mchtr.pw.edu.pl
# wejść na stronę: [[http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=45d2fc74-b28b-e011-969d-0030487d8897|DreamSpark]].
# w prawym górnym rogu kliknąć "Sign In", a następnie "Forgot your password?".
# jako "Username" wpisać login, który podał administrator
# wskazówki zostaną wysłane pod adres e-mail z pierwszej wiadomości.

Konto zostanie przedłużone o pół roku.
Changed lines 28-29 from:
Hasło: [zostanie / zostało wysłane na powyższy adres]
to:
Hasło: [zostanie / zostało wysłane na powyższy adres]
Changed line 24 from:
Login: [pełen adres e-mail w domenie mchtr@pw.edu.pl]
to:
Login: [pełen adres e-mail w domenie @mchtr.pw.edu.pl]
Added line 25:
Added line 27:
Changed lines 1-2 from:
[++ Jak uzyskać dostęp do MSDN? ++]
to:
[++ MSDN / DreamSpark ++]
Changed lines 5-6 from:
[+ Studenci +]
to:
[++ Studenci ++]
Changed lines 22-23 from:
[+ Pracownicy +]
Login: [pełen adres e-mail w domenie mchtr@pw.edu.pl]
to:
[++ Pracownicy ++]

Login: [pełen adres e-mail w domenie mchtr@pw.edu.pl]
Hasło: [zostanie / zostało wysłane na powyższy adres
]
Added lines 1-23:
[++ Jak uzyskać dostęp do MSDN? ++]

System jest dostępny pod adresem:[[http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=45d2fc74-b28b-e011-969d-0030487d8897|DreamSpark]]

[+ Studenci +]

[+ W przypadku nowych kont (założonych po 2010): +]

Login: [numer indeksu]@stud.pw.edu.pl

Hasło: zostało wysłane na powyższy adres e-mail

[+ Jeżeli konto wygasło... +]

W takim wypadku należy napisać e-maila z adresu [numer indeksu]@stud.pw.edu.pl lub przyjść osobiście do pok. 231 wcześniej wysyłając e-mail na adres admin@mchtr.pw.edu.pl z danymi:

*imię i nazwisko
*numer indeksu

w celu przeprowadzenia weryfikacji. Konto zostanie przedłużone o pół roku.

[+ Pracownicy +]
Login: [pełen adres e-mail w domenie mchtr@pw.edu.pl]