Usługi.OprogramowanieDoLaboratorium History

Hide minor edits - Show changes to output

Added lines 1-9:
[++ Oprogramowanie do laboratorium++]

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do licencji dydaktycznych na oprogramowanie firmy Microsoft w ramach programu Dreamspark.

Obrazy dostępne są pod adresem:

http://lab.software.mchtr.pw.edu.pl

Login i hasło można uzyskać u [[Info/Kontakt|administratora]].