Wszyscy pracownicy mają automatycznie tworzone skrzynki pocztowe w domenie @mchtr.pw.edu.pl. Konfiguracja

 • Dane dostępowe
  • Nazwa użytkownika: [login]
  • Hasło: [hasło]
 • Typ konta: IMAP4
 • Serwer poczty przychodzącej
  • Adres: imap.mchtr.pw.edu.pl
  • Port:143
  • Szyfrowanie: TLS
 • Serwer poczty wychodzącej
  • Adres:smtp.mchtr.pw.edu.pl
  • Port: 587
  • Szyfrowanie: TLS
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia

Dostępny jest webmail pod adresem: https://mail.mchtr.pw.edu.pl

Poczta jest filtrowana przez filtry antyspamowe oraz jest skanowana oprogramowaniem antywirusowym