Usługi.Poczta History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 14 from:
**Port: 25
to:
**Port: 587
Changed line 18 from:
Dostępny jest webmail pod adresem: https://poczta.mchtr.pw.edu.pl
to:
Dostępny jest webmail pod adresem: https://mail.mchtr.pw.edu.pl
Changed lines 18-19 from:
Poczta jest filtrowana przez filtry antyspamowe oraz jest skanowana oprogramowaniem antywirusowym
to:
Dostępny jest webmail pod adresem: https://poczta.mchtr.pw.edu.pl

Poczta jest filtrowana przez filtry antyspamowe oraz jest skanowana oprogramowaniem antywirusowym
Added lines 1-19:
Wszyscy pracownicy mają automatycznie tworzone skrzynki pocztowe w domenie @mchtr.pw.edu.pl.
[+Konfiguracja+]

*Dane dostępowe
**Nazwa użytkownika: [login]
**Hasło: [hasło]
*Typ konta: IMAP4
*Serwer poczty przychodzącej
**Adres: imap.mchtr.pw.edu.pl
**Port:143
**Szyfrowanie: TLS
*Serwer poczty wychodzącej
**Adres:smtp.mchtr.pw.edu.pl
**Port: 25
**Szyfrowanie: TLS
**Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia


Poczta jest filtrowana przez filtry antyspamowe oraz jest skanowana oprogramowaniem antywirusowym