Usługi.Serwer History

Hide minor edits - Show changes to output

Added lines 1-8:
Każdy pracownik ma przydzieloną przestrzeń na serwerze shell. Dostęp do niego jest ograniczony tylko do protokołu SSH.

Dane
*Adres: adam.mchtr.pw.edu.pl
*Port: 22
*Login: [login przyznany przez administratora]

Ten sam login jest też adresem skrzynki pocztowej w domenie @mchtr.pw.edu.pl, a ustawione tutaj hasło jest wspólne dla wszystkich usług dostępnych dla danego użytkownika.