VPN

Pracownicy Wydziału mogą połączyć się z zewnątrz z siecią LAN i pracować tak, jakby byli podłączeni bezpośrednio do naszej infrastruktury.

Aby mieć taką możliwość należy zgłosić chęć korzystania z usługi VPN na adres admin@mchtr.pw.edu.pl, a po uzyskaniu danych dostępowych od administratora skonfigurować połączenie zgodnie z poradnikiem dostępnym pod adresem:

http://adam.mchtr.pw.edu.pl/~radziel/vpn/