W gmachu Wydziału działają sieci "mechatronet" oraz "mechatronet_N" dostępne dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału.

Obecnie tylko zarejestrowane urządzenia mogą uzyskać za jej pośrednictwem dostęp do internetu.

Aby uzyskać dostęp proszę zapoznać się z: opisem jak zgłosić nowe urządzenie do naszej sieci.